fbpx

Disclaimer

E-mail disclaimer Nederlands

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht daarna te vernietigen. Arton BV is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Arton BV kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Arton BV gebruikt algemene voorwaarden. Deze zijn te downloaden van www.arton-bv.nl.

 

E-mail disclaimer English

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee.

Should you receive this message unintentionally, please do not use, disclose, distribute or multiply the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail and delete this message thereafter. Arton BV is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail message nor for any delay in its receipt. Arton BV does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference by third parties.

Arton BV makes use of general conditions. These may be downloaded from www.arton-bv.nl.