Nieuwbouw Hoog Catharijne

Het project betreft de herontwikkeling en uitbreiding van Hoog Catharijne in het hart van Utrecht, naast het Centraal Station. De locatie, de snelheid van bouwen en de complexiteit van het project brengen grote uitdagingen met zich mee op het gebied van techniek en logistiek.

ART__0001_Hoog Catharijne 5ART__0003_Hoog Catharijne 3

Techniek: top-downmethode
Het meest in het oog springend is dat tegelijk omhoog en omlaag wordt gebouwd. Iets wat in heel Europa zelden gebeurt. Van belang is daarbij dat in alle bouwfaseringen voortdurend kan worden bijgestuurd op de constructieve veiligheid, de stabiliteit en het draagvermogen van de hoofdconstructie. Door de andere ‘bouwdynamiek’ treden er immers steeds weer andere belastingen op.

Een goed voorbeeld is de uitwerking van de lasten van de vloeren. Zo bleek de aanvankelijke verzwaring van de tweede ondergrondse verdieping onvoldoende om de lasten in een latere bouwfase op te kunnen vangen. Daarom is een extra fasering uitgewerkt, zodat de constructie wel te bouwen was.
Een ander complex element vormden de betonnen kernen die – net als de kolommen en hellingbanen – onder reeds bestaande vloeren moesten worden gebouwd. Er werd gekozen voor een laag-voor-laag-methodiek van boven naar beneden. Op deze manier konden de kernen tijdig worden aangesloten voor het opnemen van de lasten van de bovenliggende verdiepingen. In beide gevallen heeft Arton de werkmethodiek en de ondersteuningen en bekistingen op detailniveau uitgewerkt. De wijze waarop de onderdelen gestort dienden te worden, moest daarbij regelmatig worden aangepast vanwege het top-downproces.

ART__0004_Hoog Catharijne 2 ART__0005_Hoog Catharijne 1ART_Hoog-Catharijne-300x188-001

Logistiek: hoge snelheid, weinig ruimte
Een bijzondere uitdaging is de combinatie van de hoge bouwsnelheid en de beperkte ruimte. Dat vraagt logistiek veel van alle betrokken partijen, met name ten aanzien van een efficiënte inzet van de kraancapaciteit. Dankzij efficiënt gebruik van een externe bouwopslagplaats (de HUB) en nauwe samenwerking met de andere betrokken partijen blijft het tempo hoog.

Op het project wordt op doordeweekse dagen van 07.00 tot 23.00 uur gewerkt. Rekening houdend met de geluidsnormen die aan het werken in de binnenstad van Utrecht worden gesteld, is het proces zo ingericht dat van 19.00 tot 23.00 uur uitsluitend logistieke werkzaamheden worden verricht. Op deze manier wordt bovendien de kraancapaciteit maximaal benut. Overdag kan zonder oponthoud als mogelijk gevolg van gebrek aan kraantijd worden doorgewerkt, en ’s avonds wordt de kraancapaciteit maximaal benut voor bevoorrading, aanvoer en afvoer.
Het aanvoeren en op de plaats leggen van breedplaten hebben we standaard in de avond uitgevoerd.

Al met al dus een zeer kennisintensief project, waarin nauw samenwerken met opdrachtgever BAM en de leden van het projectteam cruciaal is.

Bewust Arton
Als projectdirecteur bij BAM Bouw en Techniek is Ron van der Horst verantwoordelijk voor de realisatie van Nieuwbouw Hoog Catharijne. Hij vertelt dat BAM bij dit project bewust voor Arton heeft gekozen: “Dat hebben we gedaan op basis van eerdere ervaringen. We weten wat Arton in huis heeft en dat ze goed met ons kunnen samenwerken. Ze beschikken over de benodigde kennis en ervaring, weten van aanpakken en zijn concurrerend qua prijs.”

Gelijktijdigheid
Met name het samenwerken vindt Van der Horst belangrijk, omdat Nieuwbouw Hoog Catharijne zo’n kennisintensief project is. “Dat het extreem groot is, maakt op zich niet zoveel uit. De uitdagingen zitten ‘m vooral in de gelijktijdigheid van de bouwstromen; er zijn weinig partijen die het aankunnen om in twee richtingen tegelijk te werken. Maar ook de betonvormen en bekistingssystemen zijn vaak complex. Dat vereist nauwkeurig rekenwerk en zorgvuldige planning, maar ook flexibiliteit en voortdurende afstemming met elkaar.”

ART_Hoog-Catharijne-300x188-004ART_Hoog-Catharijne-300x188-003ART_Hoog-Catharijne-300x188-002

Significant adviserend
Niet voor niets heeft Arton een plek in het projectteam gekregen. Van der Horst: “Dat is normaal gesproken zeker niet vanzelfsprekend. Maar dit project vraagt erom: we moeten snel schakelen en samen steeds weer de beste uitvoeringsmethodiek bepalen. Arton is daarbij ‘significant adviserend’ en daarmee een cruciale speler in dit project.”

 • Opdrachtgever: Klépierre Vastgoedontwikkeling
 • Architect: Altoon Partners
  OeverZaaijer architectuur en stedebouw
 • Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
 • Hoofdaannemer: BAM Bouw en Techniek Regio midden
  BAM Civiel Noord-West

 • Totaaloppervlak: 23.000 m² winkelruimten
 • 19.000 m² winkelpassages
 • 9.000 m² hotelruimte
 • 1.300 parkeerplaatsen (ondergronds)
 • 60 woningen

 • Uitvoering: Onderbouw (parkeergarage en inritten) 2013 – 2016
  Bovenbouw (winkelruimtes, passages, etc.) 2015 – 2019
 • Werkzaamheden: Engineeren bekistingstechnieken en ondersteuningen
  Opstellen planningen
  Leveren en uitvoeren betonwerk
  Monteren prefab betonelementen
 • Bijzonderheid: Tegelijk omhoog en omlaag bouwen (top-downmethode)